الذین ان مكنهم فی الارض اقاموا الصلوة و ءاتوا الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور
معرفي ائمه جماعات

حوزه علميه در كنار همكاران خدوم و سختكوش شركتهاي تابعه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در امور اقامه نماز جماعت، سخنراني، پاسخگوئي به سوالات حضوري و تلفني، بازديد و سركشي، شركت در جلسات، پژوهش توليد محتواي مورد نياز، اجراي مسابقات مربوطه، پاسخگو در رسانه هاي ارتباط جمعي، اعطاي هديه از منابع غير موظف، معرفي روحانيون تاثيرگذار، آموزش روخواني قرآن و ساير امور ديني و مذهبي افتخار دارد در قالب روحانيون و ائمه جماعات فعال در نمازخانه هاي شركت به وظائف خود عمل مي نمايد.

در حال حاضر مجموع روحانيون و ائمه جماعات ثابت شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 186 نفر هستند.

شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان - بندر عباس

شركت پخش فرآورده هاي نفتي هرمزگان - بندر لنگه